Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/1) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima JEŽINAC d.o.o., kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Registar sklopljenih ugovora 2017 

Registar sklopljenih ugovora 2016 PDF

Registar sklopljenih ugovora 2015 PDF

 

 

2018. godina

Plan nabave 2018. godina

 

2017. godina

Plan nabave 2017. godina

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

 

2016. godina

I Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

 

2015. godina

Plan nabave za 2015. godinu

I Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

 

2014. godina

Plan nabave za 2014. godinu

 

NABAVA NOVOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE KOMUNALNOG I SELEKTIRANOG OTPADA ZAPREMINE SANDUKA 7 m3

Dokumentacija za nadmetanje

Izmjena dokumentacije za nadmetanje