Poštovani Korisnici,

Molimo Vas da svoje posude/kante za miješani komunalni otpad ili za selektirani otpad na dan sakupljanja i odvoženja iznesete ispred svojih objekata (izvan privatnog posjeda) na mjesto koje je dostupno i vidljivo djelatnicima i vozilima Isporučitelja kako bi se usluga mogla nesmetano.

Korisnik usluge ne smije držati posude za otpad koje koristi na javnim površinama, osim u vrijeme predviđeno na njihovo pražnjenje.

Posude za otpad Korisnici nabavljanju sami, osim posuda za korisni otpad, sve prema normama Isporučitelja.

 

RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE TISNO za 2018. godinu

 

Raspored odvoza otpada