Poštovani Korisnici,

Molimo Vas da svoje posude/kante za miješani komunalni otpad ili za selektirani otpad na dan sakupljanja i odvoženja iznesete ispred svojih objekata (izvan privatnog posjeda) na mjesto koje je dostupno i vidljivo djelatnicima i vozilima Isporučitelja kako bi se usluga mogla nesmetano.

Korisnik usluge ne smije držati posude za otpad koje koristi na javnim površinama, osim u vrijeme predviđeno na njihovo pražnjenje.

Posude za otpad Korisnici nabavljanju sami, osim posuda za korisni otpad, sve prema normama Isporučitelja.

Posude se mogu kupiti u komunalnom poduzeću ''JEŽINAC'' d.o.o. u Tisnom, Uska ulica 1.

Cijene posuda za miješani komunalni otpad su: (1) posuda 120l – 250,00 kn i (2) posuda 250l – 400,00kn (PDV uračunat u cijenu).

 

RASPORED ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU
OPĆINE TISNO za 2016./2017 godinu

Raspored odvoza od 10.2017.

Raspored odvoza otpada - ljetna sezona 2017 - PDF format

Raspored odvoza otpada zima (novi) 2016/2017 - PDF format