Odvoz krupnog (glomaznog) otpada

Pravilnik o sakupljanju krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika

Cjenik sakupljanja i prihvata krupnog (glomaznog) otpada

Odvoz krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika

KORISNIK JAVNE USLUGE u okviru javne usluge ima pravo:

  • na odvoz 3m3 (tijekom kalendarske godine), bez naknade – pod uvjetima:
    • moraju biti podmirena sva dugovanja prema Ježincu d.o.o.,
    • predaje se isključivo krupni (glomazni) otpad
    • otpad se iznosi na privatnu površinu do koje je omogućen neometan pristup vozilu

1. KORAK

Narudžba i dogovaranje detalja oko obavljanja usluge

Telefonski poziv – 022/ 439 – 257,

e-mail: kontakt@jezinac.hr ili

osobnim dolaskom u prostorije Ježinca d.o.o.

Korisnik javne usluge dužan dati podatke: ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail i sl.

Termin obavljana usluge je u roku 15 dana od narudžbe!

(Za detalje pogledati: Pravilnik o sakupljanju krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev!)

 2. KORAK

Iznošenje krupnog (glomaznog) otpada

– dan prije obavljanja usluge otpad je potrebno u večernjim satima iznijeti

na privatnu površinu gdje je omogućen neometan pristup vozilu

3. KORAK

Obavljanje usluge

– prije ugovorenog termina dolaska na adresu, korisnika usluge kontaktirati će radnici Ježinca d.o.o.

– preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada

– korisnik javne usluge dužan je potpisati Potvrdu o predaji i preuzimanju krupnog (glomaznog) otpada zbog evidencije