NAZIV
JEŽINAC d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti

SJEDIŠTE
Uska ulica br.1, 22 240 Tisno

MBS
100015355

OIB
51893359623

OSNIVAČ
Općina Tisno – jedini osnivač

UPRAVA
Sandra Perina, zastupa društvo pojednačno i samostalno

OSNOVNA DJELATNOST
3811 – skupljanje i odvoz neopasnog otpada

TEMELJNI KAPITAL
1.358.000,00 kn

RAČUN
HR3524070001100345210 – OTP banka d.d.

Informacije o unutarnjem ustrojstvu JEŽINCA d.o.o

Informacije o unutarnjem ustrojstvu JEŽINCA d.o.o – Izmjena

Pravilnik o radu

GODIŠNJI POSLOVNI PLAN ZA 2021. GODINU

GODIŠNJI POSLOVNI PLAN ZA 2021. GODINU- izmjene

Plan investicija za 2021. godinu

Plan investicija za 2021. godinu- izmjene