Radno vrijeme

Parking – Uska ulica 1

Ponedjeljak – Petak 07:30h – 14:30h
Pauza: 10:30h – 11:00h
Ured – Istočna Gomilica 2

Ponedjeljak
Srijeda
Petak

07:30h – 14:30h
Pauza: 10:30h – 11:00h