Radno vrijeme

Parking – Uska ulica 1


Ponedjeljak – Petak 07:30h – 14:30h

Subota 07:30h – 12:30h

Pauza: 10:30h – 11:00h


Blagdani:

07:30h – 12:30h

Ured – Istočna Gomilica 2

Ponedjeljak
Srijeda
Petak

07:30h – 14:30h
Pauza: 10:30h – 11:00h