Vrećice za reciklabilni otpad

Korisnici koji nemaju žuti spremnik za reciklabilni otpad, mogu besplatno preuzeti žute i plave vrećice za reciklabilni otpad u uredu tvrtke Ježinac d.o.o., Istočna gomilica 2. U ponedjeljak, srijedu i petak od 07:30h – 14:30h.