Raspored odvoza 01.10.2019.g. do 01.01.2020.g.

Poštovani korisnici,
od dana 01. listopada 2019. godine, komunalno poduzeće
Ježinac d.o.o., uslugu sakupljanja i odvoza komunalnog miješanog
otpada obavlja prema zimskom rasporedu.

RASPORED ODVOZA