Obavijest o prikupljanju otpada na datum 06.01.2020

Poštovani,

sakupljanje miješanog komunalnog otpada(zelene kante) i reciklažnog otpada (žute kante) premješta se sa ponedjeljka 06.01.2020 na utorak 07.01.2020.