OBAVIJEST – COVID 19

Imajući u vidu pojavu epidemije koronavirusa COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo da će Ježinac d.o.o. smanjiti učestalost prikupljanja miješanog i  reciklabilnog komunalnog otpada.

Reciklabilni komunalni otpad će se prikupljati jednom mjesečno za sva područja Općine Tisno, prema sljedećim terminima:

  • 15. travnja 2020. godine (srijeda)
  • 13. svibnja 2020. godine (srijeda)

Miješani komunalni otpad za sva područja Općine Tisno prikupljat će se u dane:

  • Ponedjeljak
  • Petak

O svakoj eventualnoj promjeni ili novom terminu prikupljanja korisnici će biti na vrijeme obaviješteni.

Zahvaljujemo svim korisnicima na razumijevanju.

Ježinac d.o.o.