OBAVIJEST – Betina odvoz otpada 06.04.2020.

Obavještavaju se korisnici da će se miješani komunalni otpad (zelene kante) i reciklabilni otpad (žute kante) prikupiti na području mjesta Betina u ponedjeljak 06.04.2020.