OBAVIJEST – odvoz otpada Petak 10.04. i Utorak 14.04.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada (zelene kante) izvršit će se prema rasporedu u petak 10. travnja za sva mjesta.

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada (zelene kante) planirano za ponedjeljak 13.04. izvršit će se u utorak 14.04., zbog praznika.