OBAVIJEST – Podjela kompostera

Poštovani,

obavještavamo Vas da ponovno počinje podjela kompostera korisnicima koji su tijekom 2018.g. putem Izjave o načinu korištenja javne usluge iskazali interes za njihovu nabavku.

Komposteri se mogu preuzeti svaki UTORAK od 12 – 14h do dana 01.06.2020., na lokaciji iza društvenog doma(kino sale) u Tisnome.

Od dana 01.06.2020. podjela će se vršiti na blagajni za prodaju parking karata.