Dostava računa email-om

Aktivirajte dostavu računa e-mailom za fizičke osobe ispunjavanjem obrasca i primajte račune u digitalnom obliku na svoju e-mail adresu.