Promjena rasporeda odvoza otpada na dane 26.12.2022. i 06.01.2023.

Odvoz otpada koji se prema rasporedu odvozi ponedjeljkom, na dan 26.12.2022. (Sv. Stjepan) biti će pomaknut na utorak 27.12.2022. Odvoz otpada koji je prema rasporedu predviđen za 06.01.2023. (Sv. tri kralja) pomiće se na ponedjeljak 09.01.2023.