Promjena rasporeda odvoza otpada na dan 01.11.2023.

Odvoz otpada koji se prema rasporedu odvozi srijedom (Betina, Dubrava, Dazina, Prosika reciklažni otpad) na dan 01.10.2023 (Dan svih svetih) biti će pomaknut na četvrtak 02.11.2023.