Promjena rasporeda odvoza otpada na dane 25.12.2023., 26.12.2023. i 01.01.2024.

Odvoz miješanog komunalnog otpada koji se prema rasporedu odvozi ponedjeljkom 25.12.2023. neće se odvoziti. Otpad će se prikupiti sukladno sljedećem rasporedu odvoza, 29.12.2023.

Reciklabilni otpad koji se prema rasporedu odvozi utorkom (TISNO) na dan 26.12.2023. će se odvoziti 27.12.2023.

Odvoz miješanog komunalnog otpada koji se prema rasporedu odvozi ponedjeljkom 01.01.2024 neće se se odvoziti. Otpad će se prikupiti sukladno sljedećem rasporedu odvoza, 05.01.2024.