Promjena rasporeda odvoza otpada na 17.04.2024. – Dan parlamentarnih izbora

Odvoz otpada koji se prema rasporedu odvozi srijedom 17.04.2024. neće se odvoziti. Otpad će se prikupiti sukladno sljedećem rasporedu odvoza, 18.04.2024. – Četvrtak