Promjena rasporeda odvoza otpada na dan 01.05.2024.

Odvoz otpada koji se prema rasporedu odvozi srijedom (Betina, Dubrava, Dazina, Prosika reciklažni otpad) na dan 01.05.2024 (Praznik rada) biti će pomaknut na četvrtak 02.05.2024.