Prikupljanje otpada srijedom

Obavještavaju se korisnici o početku prikupljanja miješanog komunalnog otpada i srijedom. Miješani komunalni otpad će se uz redovno prikupljanje ponedjelkom i petkom, prikupljati i srijedom u centrima i na glavnim …

Dostava računa email-om

Aktivirajte dostavu računa e-mailom za fizičke osobe ispunjavanjem obrasca i primajte račune u digitalnom obliku na svoju e-mail adresu.