OBAVIJEST – Podjela kompostera

Poštovani, obavještavamo Vas da ponovno počinje podjela kompostera korisnicima koji su tijekom 2018.g. putem Izjave o načinu korištenja javne usluge iskazali interes za njihovu nabavku. Komposteri se mogu preuzeti svaki …

OBAVIJEST – COVID 19

Imajući u vidu pojavu epidemije koronavirusa COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo da će Ježinac d.o.o. smanjiti učestalost prikupljanja miješanog i  reciklabilnog komunalnog otpada. Reciklabilni komunalni otpad će se prikupljati jednom …

Obavijest – COVID19

Poštovani korisnici, Imajući u vidu pojavu epidemije koronavirusa COVID-19, ovim putem Vas obavještavamo da ured društva JEŽINAC d.o.o., prestaje raditi sa strankama i u dane PONEDJELJAK – SRIJEDA – PETAK …