Dostava računa email-om za fizičke osobe

Aktivirajte dostavu računa e-mailom za fizičke osobe ispunjavanjem obrasca i primajte račune u digitalnom obliku na svoju e-mail adresu.

Uvođenjem ove usluge našim korisnicima omogućiti ćemo primanje računa u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte. Na ovaj način želimo smanjiti troškove tiskanja i distribucije računa, povećati sigurnost naših korisnika te pozitivno utjecati na okoliš.

Račun dostavljen e-mailom istovjetan je papirnatom računu i sadrži sve potrebne elemente koje račun mora sadržavati sukladno svim relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. 

DAJEM SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA KOJA SE ODNOSI NA PRIMANJE RAČUNA NA GORE NAVEDENI E-MAIL

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu izvršavanja naših usluga (dostavu računa e-mailom) te optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada nam korisnik to izričito dozvoljava davanjem posebne suglasnosti u takvu svrhu.

Korisnik u bilo kojem trenutku može zahtijevati od voditelja obrade osobnih podataka da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe.

Sva pitanja vezano za dostavu računa e-mailom  možete uputiti na: kontakt@jezinac.hr