Za zeleno Tisno

Ježinac d.o.o. kontinuirano ulaže u sakupljanje i prijevoz otpada kako bi korisnicima osigurao najvišu razinu komunalne usluge i doprinio zelenoj budućnosti općine Tisno.

Dosadašnja ulaganja tvrtke Ježinac d.o.o. i općine Tisno dovela su do uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom:

  • sustav prikupljanja otpada „od vrata do vrata“
  • sustav prikupljanja otpada putem podzemnih spremnika i zelenih otoka
  • podijeljeni i čipom označeni spremnici za miješani i reciklabilni komunalni otpad
  • podijeljeni komposteri
  • moderni vozni park
  • mobilno reciklažno dvorište
  • mini sortirna linija
  • sjekač drvene mase
  • besplatan odvoz 3m3 glomaznog otpada po poziv

Za zeleno Tisno

Otpad općine Tisno

Nabava komunalnog vozila za zeleno Tisno