Naziv projekta: Nabava komunalnog vozila za zeleno Tisno (KK.06.3.1.18.0088)

Korisnik: Ježinac d.o.o.

Kratki opis projekta: Nabava komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u općini Tisno.

Ciljevi i očekivani rezultati: Provedbom projekta nabavit će se komunalno vozilo i nadogradnja za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada kod korisnika usluge i/ili putem spremnika na javnim površinama s ciljem povećanja količine odvojeno prikupljenog otpada na 550 tona u prvoj punoj kalendarskoj godini nakon provedbe projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 1.847.891,30 kn

Iznos sufinanciran europskim sredstvima: 1.256.566,08 kn

Razdoblje provedbe projekta: 1.02.2021. – 1.02.2022.

Kontakt za više informacija: Ježinac d.o.o., Uska ulica 1, Tisno, tel: +38522439257, www.jezinac.hr , kontakt@jezinac.hr

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Sadržaj internetske stranice je isključiva odgovornost društva s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih poslova Ježinac d.o.o. Kontakt: Ježinac d.o.o., Uska ulica 1, Tisno, tel: +38522439257, www.jezinac.hr

Izrazi koji se koriste, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.