Izvori financiranja za obnovljive izvore energije

Dostupnost novca za ulaganje u obnovljive izvore za fizičke osobe, udruge, poduzetnike i javna tijela putem:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/
https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367
https://www.fzoeu.hr/hr/energetska-obnova-obiteljskih-kuca-7679/7679
https://ruralnirazvoj.hr/natjecaji/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/life2027

Strateški okvir

Koji su obnovljivi izvori energije

Izvori financiranja za obnovljive izvore energije