Strateški okvir

U razdoblju do 2030. planirano je povećanje udjela obnovljivih izvora u odnosu na potrošnju na barem 32% s potencijalnim povećanjem do 36,4%, dok bi do 2050. taj udjel trebao iznositi  65%.

U razdoblju od 2021.-2027., Hrvatskoj će biti na raspolaganju oko 25 milijardi eura europskog novca putem Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) i mehanizma Next Generation EU (NGEU)

Ako želiš saznati više o zelenom putu kojeg je izabrala Europska unija i Republika Hrvatska, istraži sljedeće strategije i mehanizme:

[1] Strategija energetskog razvoja Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

[2] EU fondovi 2021.-2027.https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/eu-fondovi-2021-2027/


Strateški okvir

Koji su obnovljivi izvori energije

Izvori financiranja za obnovljive izvore energije