Kružno gospodarstvo

Model kružnog gospodarstva je okosnica nove zelene politike Europske unije, a temelji se na dijeljenju, posudbi, ponovnom korištenju, popravljanju, obnavljanju i reciklaži postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće.

Dobrobiti kružnog gospodarstva su:

  • Produljeni vijek trajanja proizvoda (i ukidanje planiranog zastarijevanja uređaja)
  • Smanjeno trošenje novca na nabavku novih proizvoda
  • Smanjeno trošenje energije na proizvodnju novih proizvoda
  • Otvaranje novih radnih mjesta koji produljuju životni vijek proizvoda (npr. različiti serviseri, postolari, i sl.) – procjenjuje se da bi se uvođenjem kružnog gospodarstva moglo otvoriti oko 700 tisuća novih radnih mjesta u EU-u do 2030. godine[1]

Reciklaža je jedan od važnijih segmenata kružnog gospodarstva, a preduvjet za uspješno recikliranje je PRAVILNO ODVAJANJE I RAZVRSTAVANJE OTPADA, kako bi se iskorišteni resurs ponovno mogao iskoristiti.

Ilustracija kružno gospodarstvo: https://www.europarl.europa.eu/news/hr/headlines/economy/20151201STO05603/kruzno-gospodarstvo-definicija-vrijednosti-i-korist


Kružno gospodarstvo

Odvajanje otpada u općini Tisno

Recikliraj pravilno

Otiđi korak dalje