Otiđi korak dalje – smanji račun za odvoz otpada

  • Jeste li znali da se u Europskoj uniji godišnje odbaci oko 88 miljuna tona hrane, a od toga oko 300 tisuća tona odbace samo kućanstva u Hrvatskoj?
  • Jeste li znali se u Hrvatskoj po stanovniku baci oko 75 kilograma hrane godišnje?

Smanjenjem količine bačene hrane ne samo da se utječe na uštede u energiji i resursima, već je ponovno iskorištavanje hrane i organskih ostataka jedan od načina na koji možeš smanjiti račun za usluge upravljanja otpadom.

Odvajanjem organskih tvari i ostataka hrane imat ćeš višestruku korist – smanjit ćeš količinu komunalnog otpada u svom kućanstvu, a time i račun za njegov odvoz. 

Jedan od načina na koji možeš ponovno iskoristiti organske ostatke iz kuhinje svakako je IZRADA VLASTITOG KOMPOSTERA:

  • Na dnu široke i duboke metalne ili plastične posude otvori rupice.
  • Postavi sloj zemlje na koji ćeš položiti grančice, slamu, lišće i usitnjeni karton.
  • Ubaci biootpad te dodaj još malo slame, lišća i/ili piljevine.
  • Pošpricaj vodom i zaklopi tako da sastojke zaštitiš od vanjskih utjecaja i omogućiš cirkuliranje zraka.
  • Povremeno promiješaj i dodaj još malo slame, grančica i lišća.
  • Kompost je gotov kada zemlja postane izrazito tamna i u njoj nema ostataka ubačenog biootpada.

Što odlagati u kućni komposter? Tvari organskog podrijetla!

VRTNI OTPADKUHINJSKI OTPADOSTALI BIOOTPAD
uvelo cvijeće, lišće, travu, grančice, zemlju, ostatke voća i povrća  
vrećice čaja, talog od kave, ljuske jaja, kruh, ostatke voća i povrća…
piljevina, kosa, dlaka, papirnate maramice

[1] https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/znate-li-koliko-svaki-hrvat-u-prosjeku-godisnje-baci-hrane-ljudi-nisu-ni-svjesni-da-to-rade-jer-hranu-bacaju-cijeli-zivot-9718672


Kružno gospodarstvo

Odvajanje otpada u općini Tisno

Recikliraj pravilno

Otiđi korak dalje