2022.

Glavno financijsko izvješće za 2022. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2022. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2022. godinu

2021.

Glavno financijsko izvješće za 2021. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2021. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2021. godinu

2020.

Glavno financijsko izvješće za 2020. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2020. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2020. godinu

2019.

GFI-POD 2019 Ježinac d.o.o. – JAVNA OBJAVA 1.

GFI-POD 2019 Ježinac d.o.o. – JAVNA OBJAVA 2.

GFI-POD 2019 Ježinac d.o.o. – JAVNA OBJAVA 3.

Odluka o raspodjeli i uporabi dobiti 2019. godine

ODLUKA o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 2019.g.

2018.

Glavno financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2018. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

2017.

Glavno financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2017. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

2016.

Glavno financijsko izvješće za 2016. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2016. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu

2015.

Glavno financijsko izvješće za 2015. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2015. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2015. godinu

2014.

Glavno financijsko izvješće za 2014. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2014. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2014. godinu

Odluka o raspodjeli dobiti za 2014. godinu

2013.

Glavno financijsko izvješće za 2013. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2013. godinu

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2013. godinu

Odluka o pokriću gubitka za 2013. godinu