Informativne aktivnosti

Ježinac d.o.o. je osigurao spremnike za odvajanje reciklabilnog otpada u kućanstvu. No, bez savjesnih sumještana, pravilno razvrstavanje otpada ne bi bilo moguće. Pravilnim odvajanjem u svrhu recikliranja pridonosite štednji prirodnih resursa i energije te zaštiti okoliša.