Tisno, 01.veljače 2021.g.

Ur. Broj.: 161/2021

PREDMET: Izjava o digitalnoj pristupačnosti u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Ježinac d.o.o., za komunalne djelatnosti, obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni www.jezinac.hr 

STUPANJ USKLAĐENOSTI

Ova internetska stranica je djelomično u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • pojedine .pdf datoteke nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana,
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise,
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine vrste datoteka ( .doc, .docx, .pdf) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • kontakt obrazac nema odgovarajući opis pristupačan osobama koji koriste čitače ekrana

Ježinac d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti te će nakon usklađivanja revidirati i ovu izjavu.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena  01. veljače 2021. godine temeljem samoprocjene koju je proveo Ježinac d.o.o. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom posebne komponente za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u donjem desnom uglu mrežnog mjesta.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Ježinac d.o.o., uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 01. veljače 2021.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Podnošenjem zahtjeva Ježinac d.o.o. možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Ježinac d.o.o.

  • telefonom na broj: +385 22 439 257
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: kontakt@jezinac.hr
  • poštom na adresu: Ježinac d.o.o., Uska ulica 1, 22240 Tisno

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

KONTAKT:
Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb
Tel: 01 4609 041
Fax: 01 4609 096
E-mail: ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr

Povjerenik za informiranje:

Gabrijela Jakovčev