Javna nabava

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/1) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima JEŽINAC d.o.o., kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe radova i/ili usluga

Registar sklopljenih ugovora 2022

Registar sklopljenih ugovora 2021

Registar sklopljenih ugovora 2020

Registar sklopljenih ugovora 2019

Registar sklopljenih ugovora 2018

Registar sklopljenih ugovora 2017 

Registar sklopljenih ugovora 2016 PDF

Registar sklopljenih ugovora 2015 PDF

2023. godina

Odluka o planu nabave roba, usluga i radova za 2023.g.

I. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2023.g.

II. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2023.g.

2022. godina

Odluka o planu nabave roba, usluga i radova za 2022.g.

I. Izmjene i dopune plana nabave roba, uslugai radova za 2022.g.

II. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2022 godinu

III. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2022 godinu

IV. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2022 godinu

V. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga i radova za 2022 godinu

2021. godina

Odluka o planu nabave roba, usluga i radova za 2021.g.

I. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2021. godinu

III. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2021. godinu

IV. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2021. godinu

V. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2021. godinu

2020. godina

Plan nabave 2020. godina

I. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2020. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2020. godinu

III. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2020. godinu

IV. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2020. godinu

V. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2020. godinu

VI. Izmjene i dopune plana nabave roba, usluga, i radova za 2020. godinu

2019. godina

Plan nabave 2019. godina

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2019. godinu

2018. godina

Plan nabave 2018. godina

I. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

 2017. godina

Plan nabave 2017. godina

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

II. Izmjena i dopuna plana nabave za 2017. godinu

2016. godina

I Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu

2015. godina

Plan nabave za 2015. godinu

I Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu

2014. godina

Plan nabave za 2014. godinu

NABAVA NOVOG SPECIJALNOG KOMUNALNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE KOMUNALNOG I SELEKTIRANOG OTPADA ZAPREMINE SANDUKA 7 m3

Dokumentacija za nadmetanje

Izmjena dokumentacije za nadmetanje