Zahtjev za izdavanje parkirališne karte – POVLAŠTENA

Zahtjev za izdavanje parkirališne karte – OSOBA S INVALIDITETOM

Privola GDPR

RAČUN
HR3524070001100345210 – OTP banka d.d.

OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PARKIRALIŠNE KARTE VEZANO UZ KORIŠTENJE NJIHOVIH OSOBNIH PODATAKA OD STRANE DRUŠTVA JEŽINAC d.o.o. 

Voditelj obrade: Ježinac d.o.o., sa sjedištem u Tisnom, Uska ulica 1
Službenik za zaštitu podataka: Gabrijela Jakovčev, T: +385 022 439 257 E-mail: kontakt@jezinac.hr
Svrha obrade: – poštovanje pravnih obveza voditelja obrade, – izvršavanje zadaće od javnog interesa, – realizacija ugovora
Pravna osnova obrade: – Zakon o sigurnosti prometa na cestama, – Odluka Općine Tisno o organizaciji i načinu naplate parkiranja, – Opći uvjeti korištenja javnih parkirališta s naplatom na području Općine Tisno, – legitimni interes voditelja obrade, – privola podnositelja zahtjeva.
Primatelji podataka kojima Voditelj obrade dostavlja podatke: Podaci mogu biti dostavljeni primateljima isključivo u cilju poboljšanja usluge i realizacije prava i obveza iz ugovornog odnosa, kako slijedi: – Parkis informacijski sustav
Rok pohrane podataka: 6 mjeseci od dana prestanka ugovornog odnosa, odnosno razdoblja na koje je ugovor sklopljen, osim u slučaju spora
Prava podnositelja zahtjeva: Podnositelj zahtjeva ima pravo na pristup osobnim podacima, pravo na ispravak netočnih podataka, pravo na ograničenje obrade podataka i brisanje podataka, pravo na prenosivost i pravo na prigovor, sve pod uvjetima utvrđenim Politikom privatnosti voditelja obrade i pozitivnim pravnim propisima. Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Podnositelj zahtjeva ima pravo povući privolu u odnosu na podatke za koje je potrebna privola, pri čemu isto ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. U slučaju da podnositelj zahtjeva povuče privolu, voditelj obrade ima pravo raskinuti ugovor odnosno stornirati ili odbiti izdati parkirališnu kartu.