Korisni otpad je reciklabilni komunalni otpad ( otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.) i biorazgradivi komunalni otpad ( biootpad i otpadni papir i karton).

Ježinac d.o.o. prikupljanje i odvoz reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada, osim biotpada iz kućanstva (zbrinjavanje putem kompostera) vrši putem žutih spremnika, PVC vrećica, zelenih otoka i na zahtjev korisnika, a prema sljedećem rasporedu:

Odvoz reciklabilnog komunalnog otpada putem spremnika (žute kante) i standardiziranih PVC vrećica

PON.UTO.SRI.ČET.PET.SUB.NED.
TISNO
Žuti spremnici
BETINA
Žuti spremnici
JEZERA
Žuti spremnici

Prikupljanje reciklabilnog otpada putem zelenih otoka

Lokacije zelenih otoka:

Prikupljanje i odvoz reciklabilnog i biorazgraidvog komunalnog otpada na zahtjev

  • elektronski otpad
  • veće količine tekstila
  • zeleni rezani otpad ( svaki zadnji petak u mjesecu uz prethodno dostavljen zahtjev)

Zahtjev se može uputiti pozivom na broj telefona 022/439-257 ili putem e-mail adrese: konatkt@jezinac.hr .