Pravilnik o sakupljanju krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika

Cjenik sakupljanja i prihvata krupnog (glomaznog) otpada

Ježinac d.o.o. prikupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada vrši na zahtjev korisnika i putem kontejnera postavljenih na javnim površina.

KRUPNI OTPAD NE ODVOZI SE U PERIODU OD 15. lipnja do 15. rujna temeljem Pravilnika o sakupljanju krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika.

ODVOZ KRUPNOG (GLOMAZNOG) OTPADA NA ZAHTJEV KORISNIKA

KORISNIK JAVNE USLUGE u okviru javne usluge ima pravo:

 • na odvoz 3m3 (tijekom kalendarske godine), bez naknade – pod uvjetima:
  • predaje se isključivo krupni (glomazni) otpad
  • otpad se iznosi na privatnu površinu do koje je omogućen neometan pristup vozilu

1. KORAKNarudžba i dogovaranje detalja oko obavljanja usluge

 • Telefonski poziv – 022/ 439 – 257,
 • e-mail: kontakt@jezinac.hr ili
 • osobnim dolaskom u prostorije Ježinca d.o.o.

Korisnik javne usluge dužan dati podatke: ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail i sl.

Termin obavljana usluge je u roku 15 dana od narudžbe!

(Za detalje pogledati: Pravilnik o sakupljanju krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev!)

2. KORAKIznošenje krupnog (glomaznog) otpada

Korisnik dan prije obavljanja usluge, u večernjim satima iznosi otpad na privatnu površinu gdje je omogućen neometan pristup vozilu

3. KORAKObavljanje usluge

 • prije ugovorenog termina dolaska na adresu, korisnika usluge kontaktirati će radnici Ježinca d.o.o.
 • preuzimanje krupnog (glomaznog) otpada
 • korisnik javne usluge dužan je potpisati Potvrdu o predaji i preuzimanju krupnog (glomaznog) otpada zbog evidencije