Stjecanje prava na pristup informaciji

Ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje ”JEŽINAC” d.o.o. ili raspolaže njima ili ih nadzire uređeno je Zakonom o pravu informacija ( NN 25/13, 85/15).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtijeva službeniku za informiranje:

1. elektroničke pošte na mail – kontakt@jezinac.hr,
2. poštom na adresu: Uska ulica br.1, 22 240 Tisno,
3. osobno u prostorijama ”JEŽINCA” d.o.o. u Tisnom, Uska ulica br.1.

Službenik za informiranje:
Gabrijela Jakovčev
+385 22 439 – 257
kontakt@jezinac.hr

Zakon o pravu informacija (NN 25/13, 85/15)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o ustrojstvu kataloga informacija ”JEŽINCA” d.o.o., Tisno

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu