Podaci o danim sponzorstvima i donacijama u 2015. godini

Ježinac d.o.o. je u tijeku 2015. godine isplatio slijedeće donacije:

1. Branka Juričev Tabakin iz Tisnoga u iznosu od 2.000,00 kuna kao pomoć za liječenje

Podaci o danim sponzorstvima i donacijama u 2014. godini

Ježinac d.o.o. je u tijeku 2014. godine isplatio slijedeće donacije:

1. KUD Hartić iz Tisnoga u iznosu od 3.000,00 kuna

Podaci o danim sponzorstvima i donacijama u 2013. godini

Ježinac d.o.o. je u tijeku 2013. godine isplatio slijedeće donacije:

1. Dobrovoljno vatrogasno društvo Tisno u iznosu od 4.000,00 kuna

2. KUD Hartić iz Tisnoga u iznosu od 6.000,00

PRAVILNIK O DONACIJAMA I SPONZORSTVU